แป้งมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำหัวมันสำปะหลังมาผ่านกระบวนการที่มีความเฉพาะและพิถีพิถัน โดยปกติแล้วนอกเหนือจากการบริโภคโดยตรง แป้งมันสำปะหลังยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ผงปรุงรส (MSG) และผลิตภัณฑ์ให้ความหวานรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น กระดาษ , สิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องสีขาวของแป้ง , ความหนืดสูง หรือการเพิ่มความเฉพาะเนื้อสัมผัสของสิ่งนั้นๆ

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ทั้งหมด 2 แห่ง โดยทั้งหมดตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่หลักของผู้เพาะปลูก และผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยเนื่องจากมีคุณภาพในการเพาะปลูก และภูมิประเทศที่เหมาะสม โดยทั้งหมดผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 , GMP (Good Menufacturing Practice) , HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) , HALAL และ KOSHER ควบคู่ไปกับ ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ

การผลิตแป้งของเรานั้นเริ่มจากหัวมันที่มีคุณภาพและสดจากสวนของเกษตรกร ผ่านไปสู่เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด โดยถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดภายใต้ทีมงานที่มีประสบการณ์และทีมควบคุมที่มีคุณภาพอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน