ผลิตภัณฑ์ของเรา

PQS Brand

แป้งมันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำหัวมันสำปะหลังมาผ่านกระบวนการที่มีความเฉพาะและพิถีพิถัน

โดยปกติแล้วนอกเหนือจากการบริโภคโดยตรง แป้งมันสำปะหลังยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น ผงปรุงรส (MSG) และผลิตภัณฑ์ให้ความหวานรวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น กระดาษ , สิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องสีขาวของแป้ง , ความหนืดสูง หรือการเพิ่มความเฉพาะเนื้อสัมผัสของสิ่งนั้นๆ

การผลิตแป้งของเรานั้นเริ่มจากหัวมันที่มีคุณภาพและสดจากสวนของเกษตรกร ผ่านไปสู่เครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุด

โดยถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดภายใต้ทีมงานที่มีประสบการณ์และทีมควบคุมที่มีคุณภาพอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน

Our Packaging