ติดต่อเรา

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

185 หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
: 0 4264 3818      Fax : 0 4264 3819
Website : www.pqstarch.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107565000573

 


 

บริษัทในเครือ

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) จำกัด

187 หมู่7 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
: 0 4264 3818
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0495555000339

บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด

222 หมู่14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
: 0 4264 3818
Fax : 0 4264 3819
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0495551000041

บริษัท พรีเมียร์ โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด

999 หมู14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
: 0 4264 3818
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0495558000283