ติดต่อเรา

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

185 หมู่ที่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
: 0 4264 3818      Fax : 0 4264 3819
Website : www.pqstarch.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107565000573

 


 

บริษัทย่อยในเครือ

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

187 หมู่ที่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
: 0 4264 3818
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0495555000339

บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

222 หมู่ที่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
: 0 4264 3818
Fax : 0 4264 3819
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0495551000041

บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด (สำนักงานใหญ่)

999 หมู่ที่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
: 0 4264 3818
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0495558000283