กิจกรรมทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนสิงหาคม

Published On: 25 สิงหาคม 2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) โดย นายกฤษติวกร ธรรมแสง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิดของพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานที่มีวันเกิดภายในเดือนสิงหาคม และพนักงานทุกท่านได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน เพื่อสร้างเสริมกำลังใจในการทำงานและสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหาร ไหว้พระรับพร และกรวดน้ำทำบุญ เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ภาพกิจกรรม